Liubao Mi Zhuan #1710

Hei Cha (fermented)

 

Origin: Wuzhou Tea Factory, Liubao Town, Cangwu County, Guangxi Province, China

 

 

NO LONGER FOR SALE
----------------------------