Lancang Shou (fermented) Mini Fang Zhuan Pu-erh Brick

Shou (fermented) Pu-erh

 

Origin:  JingMai Shan, Lancang County, Pu-erh (Simao) Prefecture, Yunnan Province, China

 

 

NO LONGER FOR SALE
----------------------------